Repertoár

   
Nabucco   G. Verdi
Narodil se Kristus Pán   S. Vychytil
Náš milý svatý Václave   anonym
Nebeští kavalérové   A. Michna z Otradovic
Nuž Bohu děkujme   J. Cruger
Ó bone Jesu   Ingignerius
Ó muziko ctné umění   Lochenický kancionál
Ó salutaris hostia   J. A. Koželuh
Ó sanctissima   A. Dvořák
Óda I. vánoční   J. K. Vodňanský
Ose Shalom   Nurit Hirsch
Otče náš   P. I. Čajkovskij
Padla rosa studená   moravská
Pastorella iucunda   J. I. Linek
Pater noster   Zdeněk Lukáš
Písnička příkladná   lidová
Plesej všechno stvoření   A. Michna z Otradovic
Poprosmež Ducha Svatého   J. T. Turnovský
Postní sbory   Fr. Picka

1 2 3 4 5

 

                                                                                                                                                    © Familia Cantorum – admin