O sboru

Na počátku osmdesátých let pan Petr Hoffmann, dirigent chrámového sboru v Letohradě, přichází s myšlenkou vychovat dorost pro posílení a omlazení sboru. Pro tuto myšlenku se nadchlo několik spřátelených rodin s dětmi, které spojilo nadšení pro muzicírování. Začalo se drobnými skladbami lidových písní, koled i jiné duchovní hudby. Postupně přibývaly a dospívaly děti, připojilo se několik dospělých a zrodil se sbor schopný samostatně vystupovat. Spojením dospělých, mladých a dětských hlasů získal zpěv podmaňující barvu. Z mnohých dětí začali postupně vyrůstat hudebníci, tím bylo postaráno i o doprovod některých skladeb.

V letech 1983-89 nebylo mnoho možností k vystupování. Přesto se i mimo zpěv při bohoslužbách podařila najít nějaká činnost. Zpívalo se pro radost, v pečovatelských domech, ústavech i domech řádových sester.

V roce 1987 před Vánocemi náhle umírá Petr sbormistr, jeho duch však zůstává. S mladistvým elánem se vedení ujímá Petr Hoffmann junior. V době politických změn se otevírají dveře možností. Sbor účinkuje na mnoha společenských akcích. V Letohradě vzniká spolupráce s místní Základní uměleckou školou, se společností F.V. Heka, pořádají se koncerty, doprovázejí se liturgické obřady i jiné církevní slavnosti. Letohradští madrigalisté (tehdejší neoficiální pojmenování sboru) také konečně získávají možnost zkoušení v prostorách ZUŠ. Koncertování se rozšiřuje i mimo Česko. V polovině 90. let jede sbor do Švýcarska, později několikrát do Německa, Polska, na Slovensko. Sbor přijímá také nové pojmenování „Familia Cantorum“ (Rodina zpěváků).

pokračování

 

                                                                                                                                                    © Familia Cantorum – admin